THÔNG TIN CẬP NHẬT - FIX (SỬA LỖI) - ADD (THÊM) - UPDATE (NÂNG CẤP)

                    UPDATE 1: 25/05/2021

                    - (Fix) Hiệu ứng Rồng đỏ và Rồng vàng bay qua các thành phố tại thời điểm sự kiện diễn ra

                    - (Fix) Zen khi sửa chữa vật phẩm trong quá trình buôn bán, khi mở thùng đồ chung và khi bán vật phẩm trên NPC

                    - (Fix) JoinServer (chi tiết nội bộ)

                    - (Fix) Một số lỗi bảo mật

                    - (Fix) Các skill sử dụng khi dùng lệnh /attack

                    - (Add) Cảnh báo xâm nhập

                    - (Add) Giải thưởng tiền xu khi trực tuyến!

                    - (Add) Kiểm tra cấp độ để xóa nhân vật

                    - (Add) Select Char Animate với tùy chọn kích hoạt

                    - (Fix) NPC Click

                    - (Add) Anti Flood System

                    - (Add) Hệ thống đa ngôn ngữ

                    - (Add) Tín dụng qua dll

                    - (Updated) CustomPack (lên đến 60 đơn vị)

                    - (Fix) Kỹ năng Skill Uppercut của RF

                    - (Fix) Phím CTRL với nhiều lần đếm

                    - (Add) Phần thưởng tiền xu trong Master Reset (được cấu hình bởi gói VIP)

                    - (Add) Phần thưởng tiền xu khi Reset (được cấu hình bởi gói vip)

                    - (Fix) Lỗi ứng dụng Client Crash item Kriss

                    - (Fix) Custom Store Close

                    - (Fix) Lệnh /readd (tẩy điểm)

                    - (Fix) Cấu trúc của toàn bộ hệ thống SocketItem

                    - (Fix) Cấu trúc của toàn bộ hệ thống MasterSkillTree

                    - (Fix) Cấu trúc của toàn bộ hệ thống Ancient

                    - (Fix) Cấu trúc của toàn bộ hệ thống Harmony

                    - (Fix) Cấu trúc của tất cả các văn bản máy chủ

                    - (Add) Tùy chỉnh item Thần

                    - (Add) Tùy chỉnh item ChaosMix (CustomMix.txt)

                    - (Add) Thêm tùy chỉnh quà Tân thủ (CustomStartItem.txt)

                    - (Add) Thêm tùy chỉnh vũ khí cho Elf (100%) (CustomBow.txt)

                    - (Add) Hệ thống bán vật phẩm trên kênh thế thới Chát All Sub (PostItem)

                    - (Add) Hệ thống Zen tùy chỉnh và xu trong kho


                    UPDATE 2: 29/06/2021

                    - (Fix) Xếp hạng cấp độ nhân vật + cấp độ Master

                    - (Fix) Tự động di chuyển từ Icarus nếu dinorant/fenrir chết

                    - (Fix) Health Bar (hiển thị thanh máu nhân vật và quái) mới

                    - (Add) Cột kiểm tra PkMove trong Move/MoveSummon.txt

                    - (Add) Cột kiểm tra PkMove trong Move/Gate.txt

                    - (Add) Tùy chọn để mở NPC nếu Pk hay không

                    - (Add) Tiền tệ vào ChaosCastle khi Party

                    - (Fix) Master SkillTree Dark Horse Defense

                    - (Fix) Security (bảo mật hệ thống Auto Flood)

                    - (Add) Tùy chọn Thú cưng

                    - Hệ thống khác biệt thuộc tính thông qua Master Reset (Damage/Defense)

                    - (Updated) hệ thống Tân thủ CustomStartItem (v2)

                    - (Add) Túi vật phẩm cho Master Reset (Giải thưởng vật phẩm)

                    - (Fix) Vị trí của Menu phím D được làm lại (Season 2)

                    - Vô hiệu hóa Skill Power Slash và Twisted Slash (Season 0)


                    UPDATE 3: 18/08/2021

                    - (Add) Chênh lệch cấp độ trong nhóm (Khoảng cách cấp độ nhóm)

                    - (Add & Fix) Sự chuyển động ảo cảnh Custom Cape (CustomCape.txt)

                    - (Add) +5 Plugin (GetMainInfo)

                    - (Add) Tùy chỉnh LimitTradeZen (GetMainInfo nếu để 1 = 999,999.999 & 0 = 99,999.999))

                    - (Fix) Class RF sử dụng lệnh /attack

                    - (Fix) Pet dịch chuyển & Nhẫn Monsters

                    - Đóng kích hoạt độ trễ trò chơi

                    - (Fix) Tiêu đề Xếp hạng

                    - (Fix) Sự kiện Rồng Đỏ

                    - (Fix) Sự kiện Rồng Vàng

                    - (Fix) Sự kiện Chiến Trường Thần Ma

                    - (Add) Lệnh /addpk vào hệ thống

                    - (Add) PK Free theo tọa độ

                    - (Add & Fix) Quyển sách Triệu Hồi Quái vật hoặc BOSS

                    - (Fix) Pet dịch chuyển & Nhẫn Monsters

                    - (Add) Menu Camera 3D

                    - (Fix) Vị trí thanh Party Bar (Season 0 & Season 2)

                    - (Fix) Vị trí Bang Hội Chiến (Season 0 & Season 2)


                    UPDATE 4: 18/09/2021

                    - (Fix) Tốc độ tấn công

                    - (Fix) Hiệu ứng Rồng bay ở map Atlans

                    - (Fix) Sửa chữa Rồng bay (Rồng vàng) không biến mất sau khi kết thúc cuộc xâm lược

                    - (Updated) Hệ thống Custom Pet

                    - (Fix) Di chuyển bằng thú cưỡi khi đến Icarus

                    - (Fix) CustomPet di chuyển đến Icarus khi sử dụng thú cưỡi

                    - (Fix) CustomPet di chuyển đến Atlans khi sử dụng thú cưỡi

                    - (Fix) ReView Quạ Tinh

                    - (Add) Cấu trúc mới cho ItemSetOption (Đồ Thần)

                    - (Add) Tùy chỉnh PetEffectStatic

                    - (Fix) Vị trí item tùy chỉnh

                    - (Fix) Sát thủ không được giao dịch

                    - (Add) Custom Monster

                    - (Add) Custom NPC

                    - (Fix) Vô hiệu hóa lệnh /offpvp theo Cấp độ

                    - (Fix) Vô hiệu hóa lệnh /attack khi Vip kết thúc

                    - (Fix) CustomSelectChar Animation cho CustomPet

                    - (Add) Tùy chỉnh hệ thống hỗ trợ Buff cho Tân thủ trong CustomStartItem.txt

                    - (Add) Custom Claws (Season 6)

                    - (Fix) Làm lại cấu trúc ChatBox để hạ cấp (Season 0 & Season 2)

                    - (Fix) Đã tắt SD - Phía máy chủ trò chơi (Season 0)

                    - (Fix) Đã tắt phím D (Menu cửa sổ) (Season 0)

                    - (Fix) Đã tắt phím M (Cửa sổ di chuyển) (Season 0)

                    - (Fix) Khóa phím S (Cửa hàng cá nhân) (Season 0)